PET TRACKER –Решение за наблюдение, локализация и контрол на домашни любимци и/или селскостопански и други животни

Решението PET TRACKER позволява получаването на информация за местонахождението посредством специализирано, преносимо GPS/GSM устройство.

Решението PET TRACKER е в две разновидности:

TRACKТIVE УСЛУГА

PET TRACKER

Решението PET TRACKER има 2 (два) режима на работа:

Активно проследяване с интервал на предаване на данни от 1 мин. до 5 часа;

Проследяване на по-дълъг интервал – 6/12/24/48 часа.

Чрез решението PET TRACKER:

Се следи и контролира движението на домашни любимци и/или други животни;

Се определя местоположението на домашни любимци и/или други животни;

Се програмират зони на действие  – напр. парк, град, пасище и т.н.;

Се получава известие за напускане и/или навлизане в зоните;

Се задава изпращането на известие за напускане и/или влизане в зоните до оторизирани потребителски номера;

Се програмират телефонни номера за получаване на известия;

Се ползва светлинен индикатор за нощен режим;

Се дава възможност потребителят сам да програмира устройството, като променя режимите на работи и настройки за движение и известяване;

Решението PET TRACKER включва:

GPS устройство 

Уеб система за наблюдение 

Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS 

Сфери

  • Лични нужди
  • Домашни и селскостопански животни
  • Наблюдение
  • Позициониране
  • Мониторинг
GPS устройство
Уеб система за наблюдение
Мобилно приложение за смартфони и таблети с Android и iOS